Центр по климатическому финансированию (ЦКФ)

Кыргыз Республикасынын Климатты каржылоо борбору, Кыргызстандын Жашыл Альянсы жана “Кыргызстан банктар союзу” менен бирге жашыл экономика жаатында эң мыкты долбоордук сунуштардын концепциялары боюнча конкурс жарыялайт   Конкурстун максаты: климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташтырууну камсыз кылуу, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо үчүн жана жашыл экономиканын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду аныктоо. Конкурска юридикалык жана жеке адамдар, бейөкмөт, коомдук жана жаштар уюмдары,…