Центр по климатическому финансированию (ЦКФ)

Кыргыз Республикасынын Климатты каржылоо борбору, Кыргызстандын Жашыл Альянсы жана “Кыргызстан банктар союзу” менен бирге

жашыл экономика жаатында эң мыкты долбоордук сунуштардын концепциялары боюнча конкурс жарыялайт

 

Конкурстун максаты: климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташтырууну камсыз кылуу, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо үчүн жана жашыл экономиканын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду аныктоо.

Конкурска юридикалык жана жеке адамдар, бейөкмөт, коомдук жана жаштар уюмдары, мамлекеттик бийлик органдары жана агенттиктер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, илимий жана билим берүү мекемелери, жеке менчик ишканалар катыша алышат.

Конкурска эң мыкты долбоордук сунуштарды тапшырган катышуучулар сыйлыктар жана дипломдор менен сыйланат, ошондой эле Жашыл Альянс жана Кыргыз Республикасынын Климатты каржылоо борбору тарабынан өз долбоорлорун мындан ары иштеп чыгып жана эл аралык уюмдардын каржылоосуна  тапшырганга мүмкүнчүлүк алышат. Конкурста уткандар 2019-жылдын ноябрь айында Кыргыз Республикасында өткөрүлө турган Жашыл Жуманын ичинде сыйланат. “Эл аралык Ак илбирс фонду жана Кыргызстандын Ак илбирс фонду” Жашыл Альянстын ментор-эксперттеринин жардамы менен бардык катышуучуларды эл аралык уюмдардын колдоосун алууга  алдыга жылдырууга жардам берет.

Тематикалык багыттар:

 • Жашыл экономика (экономиканын ар кайсы тармактарындагы инновациялык, энергия жана ресурс үнөмдөө технологияларын жайылтуу)
 • Климаттын өзгөрүшүнө ылайыкташуу (адаптация)
 • Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо
 • Айлана-чөйрөнү жана инфраструктураны жакшыртуу (калдык сууларды тазалап калыбына келтирүүчү атайын инфрастуктураны куруу же жаңыртуу, тиричилик жана өнөр жай калдыктарын кайра иштетүү, экологиялык коомдук транспортту өнүктүрүү жана башкалар)
 • Кайра жаралуучу энергия булактарын киргизүү (чакан ГЭСтерди, күн жана шамал станциялары, биогаз, ж.б.)
 • Жаратылыш ресурстарын жана экосистемаларды туруктуу башкаруу (бузулган экосистемаларды калыбына келтирүү технологиялары, жергиликтүү калктын табигый кырсыктарга туруктуулугун бекемдөө, ж.б.)

 

Долбоордук сунуштардын концепцияларын тандоо критерийлери:

 • Долбоордун актуалдуулугу – кандай көйгөйлөр чечилет
 • Долбоордун керектүүлүгү – конкурстун тематикалык багыттарына дал келиши
 • Долбоорду идеянын практикалык колдоонуу/ишке ашырымдуулугу
 • Долбоордун жаңылыгы/долбоордун оригиналдуулугу (инновациялык ыкмаларды колдонуу)
 • Долбоордун так максаттуу аудиториясы жана долбоордон пайда көрүүчүлөрдүн бар болушу
 • Долбоордун туруктуулугу
 • Долбоордун алдын ала эсептелип чыгарылышы
 • Сунуштун толук тапшырылуусу

Жергиликтүү жамааттардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусу менен региондордо, айрыкча аялдар, жаштар жана жергиликтүү элдин катышуусу менен ишке ашырылуусу каралган долбоорлорго артыкчылык берилет.

Долбоордун концепциясы:

 • Титулдук барак: долбоордун аталышы; максатталган аймагы/региону; сунуш кылынган долбоордун ишке ашыруу мөөнөтү; байланыш учун контакттык маалымат – электрондук почта, юридикалык дарек;
 • Уюм же концепция тапшыруучу өкүл жөнүндө кыскача маалымат (жаралыш тарыхы, миссиясы, демилгелери, долбоор менен иштеген тажрыйбасы, ж.б.);
 • Долбоордун негиздемеси (бул долбоордон кандай пайда тийет?);
 • Долбоордун максаты/тары;
 • Долбоордун жыйынтыктары жана туруктуулугу;
 • Долбоор боюнча иш-чаралар (кайсыл иштерге каражат керек?);
 • Суралган сумма жана алдын ала эсептелген бюджет.

 Конкурстун этаптары:

14 октябрь 2019 жыл:

 • Биздин электрондук почтага сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтү;
 • Комиссия концепцияларды тандап, аларды конкурстун негизги талаптарына жооп берүүсүн изилдеп чыгат.

25 октябрь 2019 жыл:

 • Биздин сайтка жана Жашыл Альянстын Facebook-баракчасына тандоонун жыйынтыктарын жарыялоо;
 • Бул этапты өткөн конкурстун катышуучулары сунуштарын презентацияга даярдап башташат.

4 ноябрь 2019 жыл:

 • “Жашыл” экономика боюнча эң мыкты долбоордук сунуштар конкурсу;
 • Конкурстан өткөн катышуучулар сунуштарынын презентациясын өткөрүшөт.
 • Конкурстук комиссия жеңүүчүлөрдү тандап, сыйлык берет.

14 ноябрь 2019 жыл:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан уюштурулган «жашыл» экономика жумасы;

Конкурстун жеңүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан уюштурулган  «жашыл» экономика жумасынын ичинде  долбоордук концепцияларын презентация кылышат.

Долбоордук концепциянын бланкын (орус же кыргыз тилинде) толтуруп 2019 жылдын 14-октябрынан кечиктирбей greenalliance.kg2019@gmail.com электрондук почтага жиберүүңүздү өтүнөбүз.

Конкурс жөнүндө кененирээк  маалымат алуу үчүн,

Айтахунова Чолпонго төмөнкү тел. 0553 66 73 37 же acholpona@gmail.com электрондук почтасы аркылуу байланышка чыксаңыздар болот.

Концепциянын бланкын: бул жерден караңыз